A Be Healthy d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 7, 4000 Kranj (a továbbiakban: Be Healthy cég vagy a személyes adatok szolgáltatója vagy kezelője) tájékoztatja:

 

Adatvédelem
A Be Healthy d.o.o. cégnél nagyra becsüljük az Ön személyes adatait, ezért mindig gondosan odafigyelünk rá, hogy megóvjuk azokat.
Minden megadott információt védjük az illetéktelen harmadik felek behatolása elől, ami gondtalan és zavartalan üzletmenetet biztosít a Be Healthy d.o.o. céggel.
Az adatvédelmi irányelvek előzetes értesítés vagy
figyelmeztetés nélkül bármikor módosíthatók vagy frissíthetők. A módosítást vagy frissíthetést követően a szolgáltató weboldalának használatával a felhasználó kijelenti, hogy egyetért a módosítással és frissítéssel.

A személyes adatok védelme a következőket jelenti:

 

Online tevékenységeink összhangban vannak az európai jogszabályokkal (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (Általános Adatvédelmi Rendelet, vagyis GDPR) és a 108., 181., 185., 189. sz. szerződéses egyezmények), valamint a Szlovén Köztársaság nemzeti jogszabályaival (a Személyes Adatok Védelméről Szóló Törvény (ZVOP-1, Ur. l. RS, 94/07. sz.), az Elektronikus Kereskedelemről Szóló Törvény (ZEPT, Ur. l. RS, 96/09 sz. 19/15.-ban) stb.).
Az Adatvédelmi irenyelvek azon információk kezelésével foglalkoznak, amelyeket a szolgáltató akkor kap Önről, amikor Ön felkeresi és használja weboldalunkat, vagy amelyeket Ön egyéb módon megoszt.

Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása

A személyes adatok olyan információk, amelyek azonosított vagy azonosítható személyként azonosítják Önt. Az felhasználó akkor azonosítható, ha közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen olyan azonosító megadásával, pl. név, azonosítószám, tartózkodási helyre vonatkozó adatok, online azonosító vagy egy vagy több, az adott személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális és szociális identitására nézve sajátos tényező alapján.

 

A szolgáltató az Ön személyes adatait az alábbi célokra gyűjti és dolgozza (használja) fel:

 

Abban az esetben, ha a személyes adatok megadása szerződéses kötelezettség, szolgáltatóval kötött szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges kötelezettség, vagy jogszabályi kötelezettség, személyes adatot kell megadnia; abban az esetben, ha Ön nem ad meg személyes adatot, nem köthet szerződést a szolgáltatóval, és a szolgáltató a szerződés alapján nem végezhet szolgáltatást vagy szállíthat terméket, mivel nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokkal.

 

A Szolgáltató automatizált döntéshozatalt végez a személyes adatok kezelése során, ideértve a profilok létrehozását is.

 

GDPR

 

A modern társadalomban a magánélethez fűződő jog az egyik legfontosabb emberi jog. Ennek megfelelően az Európai Parlament és Tanács 2016-ban új Általános Szabályzatot fogadott el a Személyes Adatok Védelméről, amely 2018. május 25-én lépett hatályba. Az új Általános Rendelet minden olyan vállalkozásra vonatkozik, amely uniós polgárok személyes adatait használja vagy bármilyen módon feldolgozza. Az általános rendelet egységes szabályokat határoz meg a személyes adatok védelmére az EU-ban, és Szlovéniában egyes tartalmi és eljárási kérdéseket is szabályozni fog az új személyes adatok védelméről szóló törvény (ZVOP-2).

Az új szabályozás értelmében az érintett kifejezett hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez, valamint bemutatják az érintettnek azt is, hogy milyen célokra vonatkozik a hozzájárulása.

 

Felhasználóként mire számíthat a GDPR bevezetésével és intézkedéseivel?

 

 

Személyes adatok

A szolgáltató a jelen szabályzatban meghatározott céloknak megfelelően az alábbi személyes adatokat gyűjti: a felhasználó alapvető adatai (vezeték- és keresztnév, lakcím), elérhetőségi adatok (e-mail cím, telefonszám), valamint a kommunikációval kapcsolatos adatok. 

 

A személyes adatok tárolása

A szolgáltató az Ön személyes adatait csak addig tárolja, ameddig az a személyes adatok gyűjtésének és további kezelésének céljának eléréséhez szükséges. Azon személyes adatokat, amelyeket az szolgáltató az egyén személyes hozzájárulása alapján kezel, a Szolgáltató a hozzájárulásának visszavonásáig folyamatosan megőrzi.

 

Döntési szabadság

A magáról megadott információkat Ön felügyeli és szabályozza. Ha úgy dönt, hogy nem adja meg adatait a szolgáltató részére, akkor nem fog tudni hozzáférni a webáruházunk bizonyos funkcióihoz.

Mindenki, aki le szeretne iratkozni a hírlevelünkről, vagy kéri az adatok törlését, bármikor jelezheti felénk az info@futunatura.hu e-mail címen, vagy önmaga kezdeményezheti ezt az alábbi linken >>.

Ha bármilyen kérdése van adatvédelmi irányelveinkkel vagy személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, írjon nekünk az info@futunatura.hu címre.

 

Automatikus információrögzítés

Amikor felkeresi a webáruházunk, az általános, nem személyes adatok (látogatások száma, átlagos látogatási idő a webhelyen, meglátogatott oldalak) automatikusan rögzítésre kerülnek (nem az alkalmazás részeként). Ezeket az információkat annak mérésére használjuk, hogy megálapítsuk mennyire vonzó a webáruházunk, valamint a tartalom és a használhatóság javítására használjuk. Az Ön adatai nem képezik további feldolgozás tárgyát, és nem továbbítjuk harmadik félnek.

 

A szolgáltató nagy erőfeszítéseket tesz a személyes adatok biztonsága érdekében. Az Ön adatait mindenkor védjük az elvesztéstől, megsemmisüléstől, meghamisítástól, manipulációtól, valamint a jogosulatlan hozzáféréstől, illetve felfedezéstől.

 

Adatvédelmi szabályzatunk bármilyen változása ezen a weboldalon kerül közzétételre.
A weboldal használatával az felhasználó megerősíti, hogy elfogadja és egyetért a jelen adatvédelmi nyilatkozat teljes tartalmával.

 

Frissítve: 2018 április 25.